AGENDA DU WEEK-END

 • Senior D2 Dimanche à 15h00 
 • Senior D3 Dimanche à 13h00
 • U19 D2 Samedi 15h00
 • U17 D3 Dimanche à 10h30 
 • U15 D3  Samedi à 10h30
 •  U15 D4 Samedi à 10h30
 • U13 D2 Samedi à 10h45
 • U13 D2 Samedi à 10h45
 • U11 N2 Samedi à 14h30
 • U11 N3 Samedi à 11h00
 • U8/U9  Samedi à 14h30

ANNIVERSAIRE À SOUHAITER MAI

+